Ekologická laboratória mají dlouholeté zkušenosti v oblasti analytické chemie, geochemie, environmentální chemie, biochemie, biologie a geologie.

Akreditované zkušební laboratoře disponují mezinárodními porovnávacími zkouškami a certifikacemi uznávanými po celém světě. Laboratoře mimo jiné provádí fyzikálně-chemické analytické zkoušky, mikrobiologické a biologické zkoušky a zkoušky ekotoxicity.