Připraveni na budoucnost?

My ano. Věříme, že má smysl investovat do nových technologií, které zajistí udržitelnost v oblasti potravin, zemědělství, medicíny a přírodních věd. Stavíme na pevném základu stabilních firem, které poskytují silné zázemí pro nové značky čerpající z možností budoucnosti.
Chci vědět více

Naše mise

Tvořit

Vytváříme budoucnost. Pod jednotícím brandem SINEA vyvíjíme a vyrábíme rostlinné alternativy k živočišným potravinám. Mimo to hledáme cesty, jak zastavit devastaci světových moří průmyslovým rybolovem. Budováním skupiny zodpovědných výrobců máme možnost inovovat několik oblastí bezprostředně ovlivňujících naše soužití s přírodou.

Růst

Naše prosperující činnosti a zázemí nám umožňují růst, hledat nové technologie, objevovat nové metody a produkty. Investujeme do inovativních a udržitelných projektů, jako jsou aquaponické farmy, nebo nové technologie pro diagnostiku a lékařství. Pomáháme alergikům, investujme do startupů v oblasti organické chemie, nanočásticového stříbra či genetiky.

Žít

Chceme zamezit drancování přírody, ať už jde o půdu nebo světová moře. S naší inovativní lékařskou technikou, analytickou laboratorní činností v oblastech farmacie, životního prostředí, průmyslu, krmiv, hnojiv a potravinářství usilujeme o zlepšení kvality našeho života.

Pod fondem kvalifikovaných investorů VENDEAVOUR SICAV sdružujeme stabilní výrobní a obchodní společnosti zejména z oblasti potravinářství a medicíny. Tyto ekonomicky silné společnosti jsou iniciátory technologických i produktových inovací, za účelem naplnění mise a vize Vendeavouru o udržitelné a odpovědné budoucnosti.
Objevit více
Budoucnost, nové příležitosti a inovativní projekty. Vendeavour Rose Garden sdružuje společnosti, které svůj potenciál teprve rozvíjí. Naší ambicí je tyto společnosti podpořit v budování pevné a stabilní pozice na trhu s cílem jejich vložení do fondu VENDEAVOUR SICAV.
Objevit více

Aby život rostl i v budoucnosti

Na počátku stála myšlenka vytvořit síť spolupracujících firem, které se vzájemně obohacují. Stavíme na pevném základu potravinářských firem s dlouholetou historií, které poskytují silné zázemí pro nové značky čerpající z možností budoucnosti. Značky, které se zamýšlí nad tím, jak vyrábět potraviny ohleduplné k životnímu prostředí a reagující na potřeby moderního člověka.

Investujeme do nových technologií výroby, hledáme nové způsoby zpracování surovin, vytváříme nové chutné produkty. Vendeavour rovněž zastřešuje firmy z oblasti zdraví a lékařské techniky. Navzájem sdílíme poznatky, zdroje a hlavně cíl - odpovědnou budoucnost.

MUDr. Viktor Růžička

zakladatel společnosti

Inspiruje mě