DR Development a.s.

Společnost DR Development se zabývá výstavbou komplexů rodinných a bytových domů s důrazem na ohleduplnost ke krajině a k okolním biotopům. DR Development chce tvořit bydleni tak, aby se přírodě naším zásahem vracelo vice, než ji zástavba bere.

Cestou tímto směrem je budovaní prostorů rostlinných společenstev jako příležitosti pro hmyz, obojživelníky i ptáky, důmyslné zadržovaní a využívaní vody, solární a geotermální energie a mnohé další. Všude tam, kde to podmínky dovolí, dáváme přednost dřevostavbám před zděnými domy.