Zakladatel Vendeavouru přibral do portfolia investiční fond

01 / 01 / 2021

Na počátku stála myšlenka vytvořit síť spolupracujících firem, které se vzájemně obohacují. Dalším krokem zakladatele Vendeavouru, pana MUDr. Viktora Růžičky, bylo převzetí fondu kvalifikovaných investorů AMAP Private Equity Fund SICAV a.s., které se uskutečnilo na podzim loňského roku.

K 1.1. 2021 došlo k přejmenování fondu na VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s., zkráceně VENDEAVOUR SICAV (vendeavour-pe.cz). „VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. 
je růstový investiční fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do malých a středně velkých ziskových společností nejen v České republice. “

Tento krok je jedním z prvních v rámci plánu vkladu skupiny firem Vendeavour do tohoto fondu. Samotný vklad proběhne na přelomu druhého a třetího čtvrtletí roku 2021. Více základních informací o fondu VENDEAVOUR SICAV, jeho správě a možnosti investice naleznete zde

Vendeavour Service a.s.