Naše mise holdingu Vendeavour

18 / 05 / 2020

Naše skupina chce přispět k nalezení cesty ze zažitého a dlouhodobě neudržitelného způsobu obživy moderního člověka.

Potravinářství

V oblasti potravinářství budujeme skupinu tradičních výrobců, kteří se vedle zdokonalovaní svých portfolií věnují hledaní rostlinných alternativ tak, aby jednoho dne plně nahradily živočišnou produkci a mohli jsme opustit neužitelné cesty minulosti. Rostlinné alternativy jídel vyvíjíme a vyrábíme pod jednotícím Brandem SINEA (SINE Animalibus - bez zvířat).

Zemědělství

Kromě potravin vyráběných pouze z rostlinných zdrojů nás zajímají také cesty jak zastavit devastaci světových moří průmyslovým rybolovem a nahradit jej udržitelným chovem ryb a mořských plodů. Shlédli jsme se v aquaponii – systému spojující chov ryb a pěstování zeleniny bez půdy a s využitím recyklace vody. Naším cílem je dodávat na trh ryby a rybí produkty, které si v kvalitě a chuti nezadají s těmi divokými mořskými a sladkovodními, a které dle našeho přesvědčení musíme přestat drancovat. V konečném důsledku chceme přispět k zákazu průmyslového rybolovu.

„Na počátku stála myšlenka vytvořit síť spolupracujících firem, které se vzájemně obohacují.“

Všude tam, kde je nutné nebo vhodné používat živočišné složky, se chceme zasadit o rozvoj technologií jejich získávaní z alternativních zdrojů.

Medicína a přírodní vědy

S hlavní tématikou souvisí třetí doména naší skupiny - medicína a přírodní vědy. Od distribuce inovativní lékařské techniky a uspokojování potřeb alergiků, přes nové projekty v oblasti organické chemie až po analytickou laboratorní činnost v oblastech farmacie, životního prostředí, průmyslu, krmiv, hnojiv a potravinářství.

MUDr. Viktor Růžička
Zakladatel / Founder