Historický milník pro VENDEAVOUR SICAV

01 / 09 / 2021

Proběhla významná, pečlivě připravovaná změna struktury holdingu Vendeavour.

Ke dni 31. 8. došlo k připravovanému vložení 100 % hodnoty akcií holdingu Vendeavour a.s. a všech jeho dceřiných společností do růstového investičního fondu VENDEAVOUR SICAV. V rámci změny organizační struktury jsme do fondu vložili společnosti GASTRO - MENU EXPRESS a.s, DRUID CZ s.r.o., České houby a.s., AJALA s.r.o., TANY, spol. s.r.o. a CM trade Via s.r.o.

Jedná se o velmi významný krok v historii holdingu i samotného fondu necelý jeden rok po jeho převzetí zakladatelem MUDr. Viktorem Růžičkou. Tímto však náš rozvoj nekončí, naopak plánujeme další akvizice s velkým potenciálem a růst. V souladu s investiční strategií fondu se budeme i nadále zaměřovat na témata blízká holdingu Vendeavour se zacílením na inovace, zodpovědnost a udržitelnost.

Vendeavour Service a.s.