CM Trade Via s.r.o. již není součástí skupiny Vendeavour

01 / 06 / 2022

Ke konci měsíce května jsme úspěšně dokončili prodej jedné z našich společností. CM Trade Via s.r.o. byla součástí skupina Vendeavour od května roku 2019. Během tříletého období jsme firmu provedli obdobím růstu a změn na úrovni managementu i vizuální identity společnosti.

V této etapě rovněž navázala úzkou spolupráci s naší další společností Promedeus s.r.o. a modernizovala své e-shopové řešení i poradenský portál proalergiky.cz.

Pro zvýšení potenciálu jejího rozvoje jsme se rozhodli využít příležitosti a předat firmu do rukou nového majitele. Tento krok společnosti umožní další expanzi v oblasti maloobchodu a ecommerce.  Jsme rádi, že jsme mohli být součástí historie společnosti CM Trade Via a přejeme jí mnoho budoucích obchodních úspěchů a progresivní růst.

Získaný kapitál plánujeme brzy efektivně reinvestovat do klíčových akvizičních projektů fondu VENDEAVOUR SICAV.

Vendeavour Service a.s.