Další úspěšný prodej společnosti dokončen

11 / 07 / 2022

Rok 2022 je plný změn a nových začátků. Nejinak je tomu i ve skupině Vendeavour. Ke dni 29.6.2022 proběhla další důležitá divestice a to společnosti TANY, spol. s r.o.

Tento výrobní závod ze srdce Šumavy, který je známý svou tradiční produkcí tavených sýrů, byl součástí holdingu Vendeavour celé dva roky a od změny zakladatele fondu VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. byl připravován pro vložení do jeho portfolia, k čemuž došlo dle plánu v roce 2021. Připravovaný prodej proběhl hladce a celý proces se dokončil na konci měsíce června.

Skupina Vendeavour v současné době pracuje na nových akvizicích a i nadále cílí na podniky s vysokou EBITDA marží, které co nejlépe synergicky doplní již vytvořený celek a naváže na společnou misi Vendeavouru – Tvořit, Růst, Žít. 

Vendeavour Service a.s.